Vad går månadsavgiften till?

I en bostadsrättsförening ansvarar man gemensamt för fastigheternas drift och skötsel.

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som bestämmer hur hög månadsavgiften, den så kallade hyran, ska vara. Avgiften ska täcka föreningens kapitalkostnader, driftskostnader och avsättning till yttre underhåll. Därför blir månadsavgiften aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för just vår förenings skötsel.

Källagen köper de flesta tjänsterna för ekonomi, drift och underhåll från HSB Mälardalen.