Stadgar

Stadgar i brf Punkten2

Nu byter vi stadgar till HSB normalstadgar 2023

Enligt lag måste alla bostadsrättsföreningar ha stadgar och vår bostadsrättsförening använder sig av HSB normalstadgar. Det är nämligen viktigt att alla medlemmar känner sig trygga med att det finns genomarbetade stadgar – och nu är det dags för att uppdatera dem.

 Stadgarna utgör själva grunden för en bostadsrättsförenings verksamhet och beskriver de regler som gäller för föreningen och hur föreningen ska skötas. Stadgarna måste följa bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar och godkännas av Bolagsverket. Stadgarna är beslutade på stämman och det krävs stämmobeslut för att införa ändringar i stadgarna. Stadgarna är föreningens lag och alla bostadsrätter måste ha stadgar, det kan finnas små skillnader mellan olika förningar men skillnaderna utgör inte någon betydelse för bostadsrättsköparen.
Som medlem åtar man sig att vara insatt i, förstå innebörden av och följa stadgarna.

Stadgarna för brf Punkten2 finns att läsa i sin helhet i länken nedan.