Bra att veta!

Här finner Du information som är bra att känna till

Att bo i bostadsrätt är speciellt

Tillsammans med de andra medlemmarna i föreningen är du delägare i bostadsrättsföreningen. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. I en bostadsrättsförening delar alla medlemmar på kostnaderna som tillkommer för skötsel, drift, reparationer, mm som har med bostadsrättsföreningen att göra. Vissa kostnader kan vara svåra att påverka så som fasta avgifter men vissa kan man som medlem vara med och påverka. Att källsortera, spara på vatten, vädra ej i onödan. Ytterligare ett annat sätt kan vara att hjälpa till med arbeten som föreningen annars skulle behöva hyra in hjälp för att utföra, på så sätt hålls kostnaderna nere.
En bostadsrättsförening styrs av stadgar men lyder också under ett antal andra lagar. Som medlem i en bostadsrättsförening innebär det att man accepterar föreningens stadgar och att man åtar sig att följa stadgarna. Stadgarna är föreningens lag och i stadgarna regleras styrelsens befogenheter, samtliga medlemmars ansvar och skyldigheter. Det är var och ens skyldighet att känna till, förstå innebörden av och att följa stadgarna i bostadsrättsföreningen.
För att vi alla ska trivas är det viktigt att alla medlemmar förvaltar våra bostäder väl och visar våra grannar hänsyn så att området förblir attraktivt.

Vem ansvarar för vad?
Bostadsrättsföreningen ansvarar för de gemensamma och de yttre utrymmena och bostadsrättsinnehavaren ansvarar för det inre. Läs gärna ”Vem ska underhålla bostadsrätten”, en broschyr som tillhör bostadsrätten.

Bygga om i lägenheten
Styrelsens godkännande krävs för att man ska få göra en inre eller yttre ombyggnad. En skriftlig ansökan ska lämnas in till styrelsen som sedan ska godkänna den innan man får påbörja ombyggnaden.

Andrahands uthyrning
Andrahands uthyrning är inte tillåten utan att styrelsen har gett sitt godkännande. En skriftlig ansökan ska inlämnas till styrelsen som sedan ska godkänna uthyrningen innan man får hyra ut i andrahand.

Stämma

Det är då som föreningens styrelse väljs och föreningens ekonomi presenteras. Eventuellt inkomna motioner behandlas också på stämman.

Kom i håg!
Sista dag för inlämnande av motion är sista dagen i februari.

Försäkringar

Föreningen har tecknat en fastighetsfrsäkring hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar och som tillägg även ett kollektivt bostadsrättstillägg. Det innebär att de boende inte behöver lägga till detta moment i sin hemförsäkring. Detta tillägg innebär att bostadsrättsinnehavaren har skydd för skador på egendom i bostadsrättslägenheten som:

 • Bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparationsskyldig och underhållsskyldig för
 • Fast inredning som bostadsrättshavaren bekostat
 • Inglasad balkong som bostadsrättshavaren bekostat.

Hemförsäkring bör alla teckna. Den försäkrar bl.a. din lösegendom såsom kläder, möbler, TV m.m. vid skada eller förlust. Hemförsäkringen tecknar du själv hos ett valfritt försäkringsbolag.

Vid skada där Du behöver ianspråkta bostadsrättstillägget, kontakta vicevärden i föreningen för hjälp med skadeanmälan som sker Länsförsäkringar.

 

Felanmälan

Fel i allmänna utrymmen såsom tvättstuga (ange objet nr. på maskinen), anmäls till vicevärden på telefon 070 648 9363. Om ingen svarar prata in ett meddelande på telefonsvararen, uppge namn, adress och problem.
Fel i lägenheten, även här kontaktas vicevärden.


Fastighetsjour Se anslag i entrén
Störningsjour Se anslag i entrén

OBS!! Vid brand ring SOS 112

Fest

Självklart är det tillåtet att ha fest någon gång, men det sker alltid på den nivå dina grannar tillåter. Sätt gärna upp en lapp på entréplanets anslagstavla och tala med dem som bor runt om din lägenhet. Glöm inte intilliggande uppgångar.

Undvik att springa i trapporna och dämpa musik och tal efter kl 22.00.

Grillning

På gårdarna vid Poesigatan 21A-C och 24-26 finns grillplats som får nyttjas av alla medlemmar. I grillen använder du egen kol eller briketter och dem tar du självklart med dig när du städar efter grillningen. Grillgallret skall göras rent och sättas tillbaka.

På balkongen är det ej tillåtet att grilla även med med el-grill.

Trafik på gårdarna

Bilkörning och framförande av andra motordrivna fordon fram till entréerna/portarna är förbjudet och skall undvikas.

Det är tillåtet att undantagsvis köra fram till entrén/porten med sjuktransporter och/eller transport av tungt gods. Tänk då på att det är låg hastighet som gäller, max 10 km/h.

Det är absolut förbjudet att låta fordonen vara uppställda vid entrén/porten under lägre tid än det tar att uträtta ärendet, detta på grund av att det kan finnas transporter av AKUT art som måste komma fram.

Parkering

Garageplats kan hyras av föreningen i mån av tillgång.

 • Garage = 800: -/mån (från 2024-01-01)

Mattpiskning

Det finns piskställningar ute på gårdarna, balkongerna får inte användas för detta ändamål.
Tänk även på vilken tidpunkt du utför piskning. Vi rekommenderar mellan klockan 07.00-21.00.

Djur på Poesigatan

Husdjur är trevligt sällskap både för gammal och ung, men för allas trevnad får de inte rastas inne på gårdarna. Ett koppel på djuret, en bajspåse i beredskap och lite motion utanför området – så blir alla nöjda!

För att undvika att möss och råttor fattar tycke för Punkten 2, är det inte tillåtet att mata fåglar ifrån balkongen och fönster. Det är heller inte tillåtet att lägga ut mat till fåglarna på gårdarna.

Skadedjur

Får Du oinbjudna gäster i form av skadedjur, tag kontakt med vicevärdsexpeditionen.

Källsortering

I föreningen källsorterar vi, det finns tydligt utmärkt med skyltar i soprummet var de olika soporna ska slängas. Källsorterar gör vi dels för att vi värnar om vår miljö men också ur ett ekonomiskt perspektiv.

Grovavfall

Grovavfall är stora, tunga och skrymmande föremål som du inte kan eller bör lägga i restavfallskärlet. Det kan t.ex. vara möbler, barnvagnar, stora leksaker, cyklar, badkar, diskbänksplåtar, skottkärror, hammockar med mera.

Lämna kostnadsfritt på en återvinningscentral

Hushåll kan kostnadsfritt lämna sitt grovavfall på någon av kommunens fem återvinningscentraler. Se kommunens hemsida: www.orebro.se. Närmast är det till Mellringe. Om du inte själv kan lämna grovavfall till en återvinningscentral, kan du beställa hämtning mot avgift.

Kabel-tv och Bredband

Punkten2 har ett kabel-TV-nät, med grundutbud från Telenor. Grundutbudet ingår i årsavgiften du betalar till föreningen och är tillgängligt via antennkontakter i lägenheterna. Varje lägenhet har ett ordinarie jack med antennkontakt, radiokontakt och kontakt för ComHems internetanslutning.

Varje lägenhet har också ett jack för anslutning till Telenor nätverk, som ger åtkomst till Internet med bredbandsteknologi. Detta ingår också i årsavgiften. För att nyttja detta måste avtal tecknas mellan bostadsrättsinnehavaren och Bredbandsbolaget.


Telefoni

Ni kan välja vilket telefonabonnemang ni vill ha. I lägenheten finns uttag.

Telenor
Kundservice

Telefon:  020-222 222, telenor.se

Tvättstugor

Fyra tvättstugor finns.

 • 1 st Poesigatan 21A: För boende Poesigatan 21A – C
 • 2 st Poesigatan 22:För boende Poesigatan 22
 • 1 st Poesigatan 24:För boende Poesigatan 24, 26A-B

1 st grovtvättstuga där Du kan tvätta mindre mattor finns på Poesigatan 22.

Är du osäker på maskinernas användning, kontakta vicevärden som ordnar med visning. Tvättstuga är disponibel mellan klockan 07.00-23.00 alla dagar.

Om fel uppstår, är den som har tvättat skyldig att anmäla felet på telefon 070 648 9363 och tala in på telefonsvararen, samt utmärka att vilken maskin är trasig. (objekt nr. på maskinen).
Under helger kan reparation av eventuella fel inte utföras.

Föreningslokalen

På 1:a våningen i höghuset Poesigatan 22 finns en föreningslokal. Lokalen går att hyra för bara medlemmar boende i föreningen. Hyran för ett dygn är 500 kr. Depositionsavgift 500 kr lämnas för nyckel. Kontakta vicevärden för mer information. Bokning kan göras tidigast 3 månader i förväg.

Bastu

Bastu finns på 1:a våningen i höghuset Poesigatan 22. Du behöver en "tagg" för att kunna boka och nyttja bastun. Kontakta vicevärden så ordnar han med det om du har behovet.
I anslutning till bastun finns en motionscykel och en träningsmodul för de som känner för att hålla musklerna i trim.

OVK & Länsförsäkringar & Energiklass
 • OVK.jpg
  OVK.jpg
 • Länsförsäkringar.jpg
  Länsförsäkringar.jpg
 • Energiklass.jpg
  Energiklass.jpg
Vem ska underhålla bostadsrätten 2023