Årsredovisning

Bostadsrättsföreningens årsredovisning delas ut tillsammans med kallelsen till ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämman i föreningen Punkten2 är vanligtvis i maj månad.

Spara gärna årsredovisningen, den är en värdehandling. Banker och mäklare efterfrågar ofta årsredovisningar vid försäljning eller vid omsättning av lån.

Årsredovisningen innehåller bland annat förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, panter och ansvarsförbindelser.

Via länkarna nedan kan du ladda hem årsredovisningen