På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Brandskydd

Föreningen har upprättat en policy för systematiskt brandskydd för att brandsäkra fastigheternas gemensamma utrymmen.

Brandrond görs varje månad i fastigheterna av Sekant Fastighetsservice AB som kontrollerar att dörrar stängs som de ska, lampor fungerar, att skräp och annat inte står i vind- och källargångarna eller i trapphusen samt meddelar berörda medlemmar om våra brandskyddsregler inte följs.

Kontroll och underhåll på pulversläckare görs varje år av Presto Brandsäkerhet AB.

Föreningen följer lagen om skydd mot olyckor:
“Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) får ej lösa eller brännbara föremål förvaras i trappuppgångar, källare och/eller vind. Det riskerar att försvåra eller förhindra en trygg och säker utrymning och insats av byggnaden i händelse av brand. Det får inte förvaras barnvagnar, brännbart material, dörrmattor m.m. i trapphus som kan försvårar eller förhindra en trygg utrymning av byggnaden.”

Trapphus: Inga lösa föremål såsom t.ex. barnvagnar, dörrmattor, blommor eller liknande får förekomma i våra trapphus p.g.a. att det måste vara utrymningsfritt samt minska på rökutveckling vid en ev. brand.

Vind- och källarförråd: Absolut inga brännbara vätskor får förvaras i våra vind- och källarförråd, de slängs på VA Syd sopstation, Farligt avfallsbilen eller förvaras i din lägenhet. Håll ordning i ditt förråd och utanför, inget skräp får förekomma i gångarna av utrymningsskäl och naturligtvis även av trivselskäl.

Lägenheter: Alla lägenheter ska ha en brandvarnare installerad, har du ingen kontakta vaktmästaren.

Läs information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vad du ska göra om brand skulle uppstå.