På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Brandskydd

Föreningen har upprättat en policy för systematiskt brandskydd för att brandsäkra fastigheternas gemensamma utrymmen.

Brandrond görs varje månad i fastigheterna av Fastighetsteamet som kontrollerar att dörrar stängs som de ska, lampor fungerar, att skräp och annat inte står i vind- och källargångarna eller i trapphusen samt meddelar berörda medlemmar om våra brandskyddsregler inte följs.

Kontroll och underhåll på pulversläckare görs varje år av Presto Brandsäkerhet AB.

Föreningen följer lagen om skydd mot olyckor:
“Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) får ej lösa eller brännbara föremål förvaras i trappuppgångar, källare och/eller vind. Det riskerar att försvåra eller förhindra en trygg och säker utrymning och insats av byggnaden i händelse av brand. Det får inte förvaras barnvagnar, brännbart material, dörrmattor m.m. i trapphus som kan försvårar eller förhindra en trygg utrymning av byggnaden.”

Trapphus: Inga lösa föremål såsom t.ex. barnvagnar, dörrmattor, blommor eller liknande får förekomma i våra trapphus p.g.a. att det måste vara utrymningsfritt samt minska på rökutveckling vid en ev. brand.

Vind- och källarförråd: Absolut inga brännbara vätskor får förvaras i våra vind- och källarförråd, de slängs på VA Syd sopstation, Farligt avfallsbilen eller förvaras i din lägenhet. Håll ordning i ditt förråd och utanför, inget skräp får förekomma i gångarna av utrymningsskäl och naturligtvis även av trivselskäl.

Lägenheter: Alla lägenheter ska ha en brandvarnare installerad, har du ingen kontakta vaktmästaren.

Läs information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vad du ska göra om brand skulle uppstå.