På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Trivselregler

Våra trivselföreskrifter har kommit till för att alla medlemmar i föreningen skall ha de bästa förutsättningarna för ett bra boende och en god grannsämja. Den individuella friheten ska finnas med så långt som möjligt. Vårt handlande i bostadsrättsföreningen ska präglas av sunt förnuft och hänsynstagande till övriga medlemmar.

Vi visar hänsyn till grannar alla tider på dygnet
Normalt skall "frid råda" både inomhus och på gården mellan 22:00 -08:00. Söndagsmorgonen ser vi mycket gärna att friden råder längre. Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar genom att sätta upp en lapp i porten, acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. Att inte använda lägenhet eller gemensamma utrymmen för annat än avsett ändamål eller på sätt som kan vara störande för kringboende. För allas trevnad, rök inte i våra gemensamma utrymmen eller i direkt anslutning till fastigheterna!

Störningar och husdjur
I första hand försöka lösa störningar med dem det berör innan ni kontaktar styrelsen. Husdjursägare måste se till att husdjuren inte stör eller förorenar i och runt om våra fastigheter.

Port, trapphus och källargångar
Se till att portdörren går i lås efter dig vid in- eller utgång till huset. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster. Det är inte tillåtet att ha lösa föremål som t.ex. barnvagnar, cyklar, dörrmattor i trapphusen, källargångar eller entréplan p.g.a. utrymningsrisk och rökutveckling vid en eventuell brand. Om du spiller eller skräpar ner i trappan/hissen så städa undan efter dig, använd aldrig annat än vatten när du gör rent efter dig. Det är inte tillåtet att röka i trappan, hissen, i källaren eller i andra gemensamma utrymmen.

Cyklar och barnvagnar
Cyklar, barnvagnar m.m får ej förvaras i porten eller trapphusen då den är klassad som utrymningsväg vid brand. Utnyttja barnvagnsrummet för förvaring av barnvagnar samt cykelställ och cykelrum i källaren. Se under Service regler angående cyklar utomhus.

Lägenhetsförråd
Till din lägenhet hör två förråd, ett källar- och vindsförråd. Förrådet är märkt med ditt interna lägenhetsnummer. Förvaring av möbler, kartonger mm utanför förråden är inte tillåtet, föreningen kommer att flytta bort allt som står i de gemensamma utrymmen. Se till att källar- och vindsdörr går i lås efter dig.

Förändringar och renoveringar
Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. När det gäller väsentliga förändringar måste man få styrelsens godkännande, se under Service för mer information eller föreningens stadgar. Det är inte tillåtet att sätta upp utomhusantenn på föreningens fastigheter. Elinstallationer och VVS installationer får enbart utföras av behörig installatör, alla radiatorer (element) är föreningens ansvar och all montering ska styrelsens ombesörja.

Balkonger
Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen.
Tänk på att inte mata fåglar från balkongen, rester av fågelmat kan locka råttor till våra hus. Om du röker på din balkong släng inte ut fimpar och glöd på marken, ta hänsyn till grannar och för att hålla snyggt runt våra fastigheter. Låt balkongen bli uterummet där vi trivs och kopplar av!

Trädgårdarna
Katter skall hållas under uppsikt och hundar skall vara kopplade, så att de inte stör eller förorenar i sandlådorna, på gångvägarna och grönområdena. Apropå föroreningar så lämnar vi givetvis inte heller några cigarettfimpar på gården. Plocka ihop skräp efter dig och släng i hopknuten påse bland restavfallet. Genom att visa hänsyn och gott omdöme, kan vi alla njuta av vistelsen utomhus.

Regler vid föreningens grillar
Ha alltid vatten i närheten ifall det skulle komma ut glöd i gräsmattan. Man ska försäkra sig om att det inte finns någon risk för att elden sprider sig efter att grillningen avslutats. Vi önskar er många trevliga grillstunder!

Tvättstugorna
Viktigt är att vi följer anvisningarna som finns i tvättstugorna. Då går arbetet lättare och våra maskiner fungerar bra och håller längre. Om något försvinner eller går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick.
Naturligtvis gör städar vi efter vårt tvättpass, tänk på att hålla tvättiderna!

Sophantering
Det är viktigt att soporna slås in ordentligt innan de slängs. Sopnedkasten är stängda och vi i föreningen sorterar vårt matavfall i nya Miljöhuset på Pilåkersvägen/Korsörvägen och Miljöstationen på Ribevägen, se hur du sorterar under "Service - Sopsortering".

Säkerhet och ansvar
Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse.
Vi måste se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta. Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, skall detta anmälas till fastighetsskötaren eller styrelsen. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader.

Värme och vatten
Vi är försiktiga med förbrukningen av vatten, varmvatten och värme.

Andrahandsuthyrning
Det är inte tillåtet att inte hyra ut sin bostad i andra hand utan styrelsens medgivande, se vår policy under fliken "Andrahandsuthyrning".

För allmän trivsel och god sämja bland alla boende ska vi vara aktsamma om och väl vårda föreningens egendom samt rapportera fel och brister till fastighetsskötaren.