Automatiska dörröppnare

01 december 2016

Efterforskning har visat att den ombyggnad vi gör på låghusens entréer är sådan att byggreglerna föreskriver att vi måste montera automatiska dörröppnare och sensorlister. Sensorlisterna hindrar dörren från att öppnas om någon står i vägen. De befintliga dörröppnarna kommer att återanvändas utom de som är för gamla för att byggas om. De befintliga kan inte förses med sensorlist utan får i stället en varningsskylt. Samma sak kommer att gälla för höghusen.