Vad får man ha i förråden?

21 januari 2018 Det har noterats minst ett fall av att en medlem har haft brandfarliga vätskor i sitt källarförråd. Här kommer lite information om vad som gäller.

Vi i föreningen har inga egna regler, utan vill att våra medlemmar följer de lagar och regler som MSB informerar om här: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25569.pdf

Några korta citat från texten:

Det finns lite fler restriktioner när det gäller förvaring av brandfarliga vätskor i flerfamiljshus. Det beror på att här finns många fler människor som kan påverkas av olyckshändelser. Därför får man inte förvara brandfarliga vätskor i källaren annat än i utrymmen som är särskilt avsedda för detta.
Förvaring av större förpackningar ska helst ske utomhus, det vill säga på balkongen. Inglasad balkong räknas i detta sammanhang som inomhus, så där får bara mindre förpackningar förvaras.

Exempel på vad som ofta räknas som brandfarliga vätskor är
Bensin, Aceton, Etanol, 2-propanol (koncentrerad spolarvätska, K-sprit, rödsprit (t-röd), miljövänlig tändvätska, handsprit), Metanol, Toluen, Etylacetat (thinner), Dietyleter (fläckborttagning), Xylen (snabbtorkande färger, rostskyddsfärger), Fotogen, Terpentin, Lacknafta (penseltvätt, lösningsmedel i oljefärger), Diesel, Eldningsolja, Motorolja, Tändvätska och Lampolja.
För att vara på den säkra sidan bör du dock alltid kolla på förpackningarna.

Läs mer här: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Brandfarliga-vatskor/