Container för grovsopor

01 januari 2021 Information gällande Containern

Containern kommer att stå uppställd i 2 dagar. I mån av plats kan man dag 2 kasta större möbler.
I elburen kastar man sådant som har eller har haft batteri eller elsladd upp till en mikrovågugns storlek. Lysrör, glödlampor och lågenergilampor räknas inte som elavfall!
Enstaka möbler som är demonterade eller sönderslagna får kastas i containern.
Det är Absolut förbjudet att kasta elavfall, bildelar, färgburkar eller annat miljöfarligt i containern. Detta har hänt och vi de tillfällena har vi fått dryga böter i Föreningen. Det är inte heller tillåtet att ställa något utanför containern.