Valberedningen

Valberedningens uppgift är att ge förslag på vilka som kan väljas in i styrelsen vid nästa stämma. De bör ha bra kontakt med medlemmarna, och veta vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna föreslå rätt person till rätt position.

Valberedningens arbete är bland annat att arbeta fram förslag till kandidater med bra kompetenser som är lämpliga för de olika förtroendeuppdragen i föreningen. Dock får medlemmar själva också föreslå ytterligare kandidater i samband med årsstämman. Det är sedan stämman som i sin tur avgör vem som röstas in i styrelsen.

Valberedningens arbete är viktigt för att öka chanserna att få in bra och kompetenta människor i styrelsen, valberedningen och som revisorer, vilka kan driva föreningen framåt.  

Valberedningens arbete förutsätter att det kommer in förslag på kandidater till valberedningen.

Vi som sitter i valberedningen är:
Signe Wulff och Tryggve Wallin 

Nominera dig själv eller någon annan till ett styrelseuppdrag?
Vi tar tacksamt emot förslag. Kontakta valberedningen på tryggve37@hotmail.com eller genom formuläret som du hittar HÄR