Täppor

Information om Täppor

Staketen som tillhör täppan skall skötas omdvs. Måla när det bleknat. Byta bräder när de har gått sönder eller ruttnat.

Färg till staketet är från Nordsjö Tinova.

Den röda på staketet är Nordsjö 501 Classic Röd

Den bruna på stolpar är Nordsjö 510 Classic Brun

Gräsmattor och rabbatter samt ingången bör ansas, så det ser ett vävårdat intryck.

Träd, buskar, och häckar får ej vara högre än 2,5 meter och får ej växa eller hänga över staketet.

Klätterväxter får ej finnas på fasaden

Täppan får inte andvändas som uppställningsplats för cyklar eller mopeder el. dyligt. 

Vid grillning placera grillen i utkanten av täppan, pga. obehag för grannar! Samt andvänd endast elektrisk grilltändare. Ligger vinden på mot huset undvik då att grilla på täppan.

Bevattning av gräsmattor görs med måtta, definitivt inte då solen skiner. Vattna ej på husgrund, källarfönster eller fasad.

Paviljong eller Pergola, den skall ställas så att den inte stör grannarna. Informera grannarna innan den sättes upp. Storleken skall vara högst 3 x 3 meter.

Väggarna och taket skall plockas bort under vintertiden 1 november - 1 april.

Pool skall vara plakdamm för barnen. Andvänd vattnet med sunt förnuft och ej vid vattningsförbud.

 Poolens vattnenmängd 700 liter

Byggnationer skall ha ett fall utåt från fasaden samt får ej fästas i husväggen.