Andrahandsuthyrning

Ansökan ska göras till styrelsen, som ger tillstånd om det finns giltliga skäl

En bostadsrätthavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.

Styrelsens samtycke bör begränsas till viss tid och ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtesen. 

Den som hyr ut utan tillstånd, riskerar att bli av med sin bostadrätt.

I ansökan ska uppges för vilken tid och av vilken anledning med intyg på detta.