Extrastämman

28 januari 2015 Ändring av paragraferna

På årsstämman samt extrastämman beslöts att ändra våra stadgar.
Ändringarna som gjorts kommer att sendas ut till varje lägenhetsinnehavare och de skall sättas i lägenhetspärmen.
Ändringarna som gjordes var att förkorta motionstiden samt att föreningen skall få rätt att ta ut adm-avgift vid andrahandsuthyrning
Styrelsen kommer att bli tvungen att ändra en hel del stadgeparagrafer vid årsskiftet 15/16 om vi skall följa HSB Sveriges nya stadgar.