Större renoveringar

28 januari 2015 Garage och tak

När vädert tillåter det kommer alla taken på våra fastigheter att bytas ut.
Vi kommer även att se om man kan lägga dagvattenledningarna/stuprören utanpå fasaden istället.

Vi har ett garage kvar att ge en ansiktslyftning, vilket vi kommer att starta med under sommar månaderna.
Att vi valt just den tidpunten är för att det finns minst bilar i behov av plats.

En del mindre renoveringar som kommer göras är målning av höghusgrunder och socklar.
Vi kommer även att behöva rensa imkanalerna vilket gör att styrelsen måste ha tillgång till alla lägenhetern