Ledamot

Ivo Lavric                                                                                                                                              

Organisatör för introduktion och utbildning

Hjälper även till med fritidsaktiviteter