Årsredovisning

Föreningens räkenskapsår är från och med 2016 lika med kalenderåret dvs. 1 januari t.o.m. 31 december.

Nedan finner Du årsredovisningen i PDF-format för de senaste räkenskapsåren.