Styrelsen

Enligt våra stadgar skall styrelsen bestå av lägst 3 och högst 11 ledamöter. 1 ledamot utses av HSB Malmö. Samtliga ledamöter väljs normalt på en period av högst 2 år.

Vid ordinarie föreningsstämma den 27 maj 2021 som genomfördes helt utan fysisk närvaro av medlemmar valdes nedanstående personer till styrelsen.

Styrelsen har f.n. följande sammansättning:

Ordförande: Emilia Andersson Gantell
Vice ordförande: Oscar Drevnor
Sekreterare: Cajsa Palmqvist
Ledamot: Jörgen Lindell
Ledamot: Andreas Sundkvist
Ledamot: Philip Diskovski
Ledamot: Kenneth Bradén
HSB Ledamot: Henrik Kjellgren 0705 - 54 71 10

På det konstituerande styrelsemötet valdes Jörgen Lindell till studieorganisatör.

Som medlem bör du först och främst ringa fastighetsteknikern på 0730 - 603 411 .
Efter ordinarie arbetstid och helger ring jourtelefonnumret: 040 - 93 12 70.