Styrelsen

Enligt våra stadgar skall styrelsen bestå av lägst 3 och högst 11 ledamöter. 1 ledamot utses av HSB Malmö. Samtliga ledamöter väljs normalt på en period av högst 2 år.

Vid ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2023 som genomfördes via fysiskt möte i Folket Hus (stora salen) i Lomma valdes nedanstående personer till styrelsen.

Styrelsen har f.n. följande sammansättning:

Ordförande: Mina Davoudi (ordforande@brfkraften.se)
Vice ordförande: Malin Ståhl
Sekreterare: Elin Holmquist
Ledamot: Roland Nordstedt
Ledamot: Marie Malmqvist
Ledamot: Oscar Drevnor
HSB Ledamot: Henrik Kjellgren 0705 - 54 71 10

Som medlem bör du först och främst kontakta styrelsen via info@brfkraften.se el. 0730-603411.