Styrelsen

Enligt våra stadgar skall styrelsen bestå av lägst 3 och högst 11 ledamöter. 1 ledamot utses av HSB Malmö. Samtliga ledamöter väljs normalt på en period av högst 2 år.

Vid ordinarie föreningsstämma den 2 juni 2022 som genomfördes via fysiskt möte i Dansrotundan i Lomma valdes nedanstående personer till styrelsen.

Styrelsen har f.n. följande sammansättning:

Ordförande: Kenneth Bradén
Vice ordförande: Malin Ståhl
Sekreterare: Elin Holmquist
Ledamot: Roland Nordstedt
Ledamot: Ulrika Cronberg
Ledamot: Oscar Drevnor
HSB Ledamot: Henrik Kjellgren 0705 - 54 71 10

Som medlem bör du först och främst ringa fastighetsteknikern på 0730 - 603 411 .
Efter ordinarie arbetstid och helger ring jourtelefonnumret: 040 - 93 12 70.