Revisor

Enligt våra stadgar skall föreningsstämman utse intern revisor och eventuellt en intern revisorssuppleant. Ledamöter väljs fram till nästa ordinarie föreningsstämma dvs. 1 år.

I samband med föreningstämman den 27 april 2017 valdes Lena Andersson till revisor. Lena har omvalts för åren 2018, 2019 och 2020.