Stadgar

De nya uppdaterade HSB normalstadgarna 2011, version 5, antogs på ordinarie föreningsstämma den 3 maj 2018 och den 25 april 2019 och registrerades av Bolagsverket den 21 augusti 2019.

För närvarande i föreningen gäller normalstadgarn från 2011, version 5, med mindre föreningsanpassningar

Ett första beslut om att byta till HSB normalstadgar från 2023 togs på senaste årsmötet den 24/5 2023. Innan dessa nya stadgarna träder i kraft, ska ett andra beslut tas på kommande ordinarie eller extrastämma. Därefter ska stadgarna också registreras hos Bolagsverket.

Den stora anledledningen till att föreningen byter stadgar är att det skett laguppdatering som påverkar nuvarande stadgar. Allt hanteras av HSB. Dessutom görs stavnings- och syftningsuppdateringar.

För anpassning till föreningen och verkligheten, har det dessutom gjorts mindre uppdatering, som finns beskrivna i de nya och uppdaterade stadgarna.