Styrelsen

På senaste årsstämman beslutades att följande personer ska sitta i styrelsen:

Styrelseledamöter