Policy för avgiftshantering

Styrelsen har uppmärksammat att föreningen har haft många tillfällen av medlemmar som betalat sin månadsavgift sent under året 2018. Vi vill därför understryka vikten av att betala sin avgift i tid både för föreningen i stort och för ens personliga ekonomi. Vill det sig riktigt illa kan en medlem förlora nyttjanderätten av sin lägenhet och denna kommer då att säljas.