På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

För Mäklare

Lite matnyttig information som kan var bra att ha inför försäljning.

Lite generell information för Mäklare.

Brf Manligheten är en HSB förening och har sin överlåtelsehantering via HSB Malmö,

För kontakt med överlåtelseavdelningen, Antingen ring 010-442 30 00 alt HSB Malmö, Att: Överlåtelseavdelningen, Turning Torso, 211 15 Malmö.

Tillsyn

Vid en överlåtelse tillämpar föreningen alltid en tillsyn. Vicevärden bokar denna, via mäklaren, när överlåtelsehandlingar har inkommit till denne, för granskning. Det är önskvärt att både säljare och köpare närvarar.

Här är det viktigt att veta att tillsynen skall inte förväxlas med en besiktning som köparen bör göra eller anlita någon att göra. Föreningen tittar enbart på saker som är föreningens ansvar eller kan påverka föreningen.

Ekonomi och väsentliga händelser

Vi får ofta frågor om ekonomi och renoveringar och hänvisar till årsredovisningarna som finns här

Ingår i månadsavgiften gör, värme, vatten, kabel-tv, och bredband.
Föreningen har gemensam el, där förbrukningen debiteras i efterskott, på nästa kvartals avier.

Omförhandling tomträttsavgäld år 2027. Styrelsen har detta i åtanke i det framtida planerandet.

Garageplatser

Föreningen har 68 garageplatser och tillämpar ett kösystem, Då föreningen har 181 lägenheter är kön rätt så lång.  Kommunen har boendeparkering  på gatorna i området.
Vicevärden hanterar garagekön/ listan.

ICA och Post

Föreningen har en rätt så välsorterad ICA butik som även är post och spelombud på Amiralsgatan 96, öppettiderna är 07-22. Vill du veta mer om butiken?.

Frisör

Det finns även en frisör i föreningen.
Hårstället.
På Östra Farmvägen 38.

Bredband och Kabeltv

För närvarande ingår ett grundutbud av kabeltv från Comhem samt 1000mbit full duplex bredband från Ownit i avgiften. Den boende aktiverar själv bredbandet genom att beställa inloggningsuppgifter från Ownit. Läs mer här.

El

Föreningen har egna mätare och debiterar el efter förbrukning för närvarande 1,25 kr per kwh, inklusive alla avgifter och skatter. Inget abonnemang behövs. Elen debiteras för förbrukningen i efterskott och läggs på avin för månadsavgiften.

Brf. Manligheten i korthet

 • Ca. 1992/1995 glasades och byggdes befintliga balkonger ut.
 • Ca. 1996 byttes fönster
 • Ca. 1998/ 1999 byttes samtliga maskiner i tvättstugan. De flesta har sedan dess bytts ut efterhand.
 • Ca. 2001/ 2002 byttes v/a-stammar i kök och badrum.
 • 2006 inhängnades gården, det installerades ett nytt låssystem i fastigheten och det byttes el-stigare.
 • Avloppsstammar spolas regelbundet via ett avtal med spolföretag.
 • 2010 målades tvättstugor och torkrum om. 
 • 2010 slutfördes fasadarbeten längs låghusen på Amiralsgatan/ Östra Farmvägen.
 • 2011 Slipades och målades trappuppgångarna i trapphusen, tvättstugorna fräschades upp och vinden       tilläggsisolerades.
 • 2014 Tak-och fasadrenovering genomfördes.
 • 2017 Garagebjälklaget renoverades och omläggning av delar av gården, till följd av detta.
 • 2020 Invändig renovering av garaget slutförs. Spolplattan tas åter i bruk, för de som har garageplats.  Samtliga ventiler (kall/varmvattenstråk) i källaren byts ut.