För Mäklare

Lite matnyttig information som kan var bra att ha inför försäljning.

Lite generell information för Mäklare.

Brf Manligheten är en HSB förening och har sin överlåtelsehantering via HSB Malmö,

För kontakt med överlåtelseavdelningen, Antingen ring 010-442 30 00 alt HSB Malmö, Att: Överlåtelseavdelningen, Turning Torso, 211 15 Malmö.

Tillsyn

Vid en överlåtelse tillämpar föreningen alltid en tillsyn. Styrelsen bokar denna, via mäklaren, när överlåtelsehandlingar har inkommit till denne, för granskning. Det är önskvärt att både säljare och köpare närvarar.

Här är det viktigt att veta att tillsynen skall inte förväxlas med en besiktning som köparen bör göra eller anlita någon att göra. Föreningen tittar enbart på saker som är föreningens ansvar eller kan påverka föreningen.

Ekonomi och väsentliga händelser

Vi får ofta frågor om ekonomi och renoveringar och hänvisar till årsredovisningarna som medlemmen hittar i HSB portalen.

Ingår i månadsavgiften gör, värme, vatten, kabel-tv, och bredband.
Föreningen har gemensam el, där förbrukningen debiteras i efterskott, på nästa kvartals avier.

Omförhandling tomträttsavgäld år 2027. Styrelsen har detta i åtanke i det framtida planerandet.

Garageplatser

Föreningen har 68 garageplatser och tillämpar ett kösystem, Då föreningen har 181 lägenheter är kön rätt så lång.  Kommunen har boendeparkering  på gatorna i området.
Medlemmar kan registrera sig för garagekön via HSB portalen.

ICA och Post

Föreningen har en rätt så välsorterad ICA butik som även är post och spelombud på Amiralsgatan 96, öppettiderna är 07-22. Vill du veta mer om butiken?.

Bredband och Kabeltv

För närvarande ingår ett grundutbud av kabeltv från Tele2 samt 1000mbit full duplex bredband från Ownit i avgiften. Den boende aktiverar själv bredbandet genom att beställa inloggningsuppgifter från Ownit. Läs mer här.

El

Föreningen har egna mätare och debiterar el efter förbrukning för närvarande 2,25 kr per kwh, inklusive alla avgifter och skatter. Inget abonnemang behövs. Elen debiteras för förbrukningen i efterskott och läggs på avin för månadsavgiften.

Brf. Manligheten i korthet

 • Ca. 1992/1995 glasades och byggdes befintliga balkonger ut.

 • Ca. 1996 byttes fönster

 • Ca. 1998/ 1999 byttes samtliga maskiner i tvättstugan. De flesta har sedan dess bytts ut efterhand.

 • Ca. 2001/ 2002 byttes v/a-stammar i kök och badrum.

 • 2006 inhängnades gården, det installerades ett nytt låssystem i fastigheten och det byttes el-stigare.

 • Avloppsstammar spolas regelbundet via ett avtal med spolföretag.

 • 2010 målades tvättstugor och torkrum om. 

 • 2010 slutfördes fasadarbeten längs låghusen på Amiralsgatan/ Östra Farmvägen.

 • 2011 Slipades och målades trappuppgångarna i trapphusen, tvättstugorna fräschades upp och vinden tilläggsisolerades.

 • 2014 Tak-och fasadrenovering genomfördes.

 • 2017 Garagetakbjälklaget renoverades och omläggning av delar av gårde, till följd av detta.

 • 2018 Fjärrvärmepannan byts ut.

 • 2020-2022 Invändig renovering av garaget slutförs. Spolplattan åter i bruk, för de som har garageplats.
  Samtliga ventiler (kall/ varmvattenstråk) i källaren byts ut.
  Samtliga radiatorer i föreningen genomgår underhåll (töms på vatten, rensas, fylls på igen, samtliga termostater byts ut.
  Ställs slutligen in med EB-metoden.