Expeditionen

Tänk på att uppdraget sköts på fritiden av styrelsen.

Räkna därför inte med direkt svar på mail. Maila oss ärendet, glöm inte att uppge namn och adress, så återkommer vi så fort vi kan.

Felanmälan görs via HSB portalen eller telefonnummer 010-442 30 00.

Expeditionen

Expeditionen har öppet, första helgfria måndagen, varje månad (förutom augusti månad), i styrelserummet i källaren Baskemöllegatan 6 C.
Mellan kl. 18:30-19:30.

Där är Ni välkomna med frågor och ev. problem.

Här kan Ni även köpa filter till era vädringsluckor, eller nyckeltaggar.

Samtliga i föreningen kommer in med sin nyckeltagg, om man använder porten från gårdssidan till Baskemöllegatan 6 C.
Önskemål, synpunkter och förslag kan läggas i brevlådan, märkt styrelsen Brf. Manligheten, innanför porten till Baskemöllegatan 6 C.

Nyckelbricka/ tagg

Om man, mot förmodan, skulle bli av med en nyckelbricka/ tagg, så är det mycket viktigt att man meddelar styrelsen omedelbart, så avprogrammeras nyckelbrickan/ taggen och den blir obrukbar.

Avaktiverad nyckelbricka/ tagg, går att återaktivera.

Andrahandsupplåtelse av lägenhet

För att hyra ut i andra hand måste Du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem och hur lång tid den ska hyras ut. Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och Du blir hyresvärd. Du som bostadsrättshavare har ansvar för din andrahandshyresgästs ev. störningar. Om det inte blir någon förbättring efter styrelsens tillsägelse, riskerar du att bli uppsagd från din bostadsrättslägenhet.

Andrahandsuthyrning beviljas för max ett år i taget. Önskas förlängning måste ny ansökan ske innan året gått ut. Vid arbete eller studier på annan ort kan intyg för detta begäras vid ansökan. (Garageplats inkluderas ej i andrahandsuthyrning)

Använd dokumentet som ligger under fliken " Ny i Föreningen", längst ner.
Komplett, ifyllt, underskrivet dokument skickas till vicevärden.

Avgift Andrahandsupplåtelse av lägenhet

Styrelsen för Brf. Manligheten, tog på styrelsemötet 2019-03-10, beslut om att vid godkänt tillstånd att upplåta lägenhet i andrahand, att debitera en avgift för detta. 
I enlighet med HSB:s normalstadgar 2011.
Denna uppgår till 10 % av prisbasbelopp/ år.
Vid kortare upplåtelse än ett (1) år, beräknas avgiften efter det antal kalendermånader, som bostaden kommer att vara upplåten i andrahand.

Garageplats

Logga in på HSB portalen och ställ er i kö. Glöm inte att säkerställa att er mailadress är registrerad i portalen. 

Rätten till garageplats är exklusiv för medlemmar i Brf Manligheten. Endast 1 plats per lägenhet är tillåtet. Vid försäljning, överlåtelse, arv av lägenhet eller andrahandsuthyrning, medföljer ej hyresavtal för parkeringsplats. Inneboende, som ej är medlem i föreningen, äger inte rätt att hyra garageplats. Rätt till garageplats gäller om man är bosatt i lägenheten med egen bil/motorcykel, företagsbil som disponeras av medlem privat samt bil som hyrs av medlem via leasingavtal.

Avgift:

Garageplats: 450kr/månad 
Motorcykelplats: 250kr/månad 

 

Kontakt

Email: brf.manligheten@gmail.com

Akut

Är ert ärende av akut karaktär:

Kontakta i så fall därför lämpliga aktörer. 

  • 010-442 30 00, Felanmälan ( HSB, vaktmästarna)
  • 010-442 30 00, jouren ( o.tid)
  • 114 14, polisen (OBS, ej akuta ärenden)
  • 112, nödnummer till diverse myndigheter