Vicevärdens hörna

Tänk på;
Den nuvarande vicevärden har ett heltidsjobb också.
Vicevärdsuppdraget sköts på fritiden.
Räkna därför inte med minutoperativa svar på mail eller att vicevärdstelefonen alltid svaras i direkt.
Prata in ett meddelande, uppge namn, och adress och ärende, så återkommer vicevärden så fort hen kan.

Vicevärdsexpeditionen

Vicevärdsexpeditionen har öppet, första helgfria måndagen, varje månad (förutom juli månad), i styrelserummet i källaren Baskemöllegatan 6 C.
Mellan kl. 18:30-19:30.
Där är Ni välkomna med frågor och ev. problem.
Här kan Ni även köpa filter till era vädringsluckor, eller nyckeltaggar.
Samtliga i föreningen kommer in med sin nyckeltagg, om man använder porten från gårdssidan till Baskemöllegatan 6 C.
Önskemål, synpunkter och förslag kan läggas i brevlådan, märkt styrelsen Brf. Manligheten, innanför porten till Baskemöllegatan 6 C.

Nyckelbricka/ tagg

Om man, mot förmodan, skulle bli av med en nyckelbricka/ tagg, så är det mycket viktigt att man meddelar vicevärden omedelbart, så avprogrammeras nyckelbrickan/ taggen och den blir obrukbar.
Avaktiverad nyckelbricka/ tagg, går att återaktivera.

Andrahandsupplåtelse av lägenhet

All typ av andrahandsupplåtelse av lägenhet, måste, utan undantag, skriftligen, anmälas till vicevärden.
Använd dokumentet som ligger under fliken " Ny i Föreningen", längst ner.
Komplett, ifyllt, underskrivet dokument skickas till vicevärden.

Avgift Andrahandsupplåtelse av lägenhet

Styrelsen för Brf. Manligheten, tog på styrelsemötet 2019-03-10, beslut om att vid godkänt tillstånd att upplåta lägenhet i andrahand, att debitera en avgift för detta. 
I enlighet med HSB:s normalstadgar 2011.
Denna uppgår till 10 % av prisbasbelopp/ år.
Vid kortare upplåtelse än ett (1) år, beräknas avgiften efter det antal kalendermånader, som bostaden kommer att vara upplåten i andrahand.

Garageplats

Logga in på HSB portalen och ställ er i kö. Glöm inte att säkerställa att er mailadress är registrerad i portalen. 

 

 

Kontakt

Vicevärdstelefon: 070-891 86 03, ring eller sms:a.
Email: vicevarden@manligheten.se

Akut

Är ert ärende av akut karaktär:

Kontakta i så fall därför lämpliga aktörer. 

  • 010-442 30 00, Felanmälan ( HSB, vaktmästarna)
  • 010-442 30 00, jouren ( o.tid)
  • 114 14, polisen (OBS, ej akuta ärenden)
  • 112, nödnummer till diverse myndigheter