Styrelsen

Styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningen och hoppas på ett fortsatt gott samarbete.

Styrelsen består av följande personer:  

Miray Maalouf, Ordförande

Anna Milutinovic, Sekreterare, kassör, ledamot
 
Mats Walinder, Ledamot
 
Anna Visser, Ledamot

Mariana Ripol, Ledamot
 
Vakant, HSB representant
 

Styrelsen kontaktar du enklast genom e-post:  
Förnamn.efternamn@manligheten.se  

Gäller ditt ärende felanmälan kontakta i första hand vår fastighetsförvaltning. Får du inte den hjälp du behöver eller om ditt ärende gäller överlåtelse kontakta vicevärden.