Spolplattan

06 juli 2023
Styrelsen har fattat ett enhetligt beslut att stänga av spolplattan och inom kort kommer den att göras om till en extra garageplats. 
Anledning till beslutet är att spolplattan har medfört mycket extrakostnader och eftersom garagekön är lång vill styrelsen gärna att föreningen kan erbjuda ytterligare en garageplats till medlemmarna.