Andrahandsuthyrning - så funkar det

Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. För att det ska vara tillåtet behöver du alltid ha föreningens tillstånd. Här kan du läsa om hur du ansöker och vilken policy vi har.

Vad är en andrahandsupplåtelse?

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du självständigt använder din lägenhet. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen, även om du inte tar betalt av den som använder lägenheten. Om du vill hyra eller låna ut din lägenhet ska du ansöka om föreningens godkännande.

Så här ansöker du om tillstånd att hyra ut din lägenhet

Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand behöver du lämna in en skritftlig ansökan till föreningen senast 30 dagar före hyresgästens tillträde. 

Fyll i blanketten "Ansökan om tillstånd för uthyrning i andra hand" som finns här. 

Mejla ansökan som pdf-fil till förvaltaren eller lämna den i styrelserummets brevlåda i källaren på Bodekullsgången 21 B. Om du lämnar den där är det dock viktigt att du meddelar förvaltningen att den finns där.

Intyg ska lämnas i samband med ansökan för att föreningen ska kunna fatta beslut. Andrahandsupplåtelse beviljas för maximalt 1 år i taget, därefter ska en ny ansökan lämnas in. Du behöver inte ha bott i vår förening en viss tid för att få hyra ut.

Beviljade skäl för andrahandsupplåtelse är till exempel: 

  • Tillfälligt arbete på annan ort bortom pendlingsavstånd, styrk stälet med intyg från arbetsgivare 
  • Tillfälliga studier på annan ort bortom pendlingsavstånd, styrk skälet med studieintyg 
  • Särskilda familjeförhållanden, likt provbo sambo, där skälet ska styrkas med personbevis för den sammanboende personen 

Beslut om beviljad eller avslagen ansökan meddelas skriftligen via e-post eller brev. Vid avslag på ansökan ska även upplysning lämnas om att det finns möjlighet att överklaga beslutet till Hyresnämnden. 

En avgift på 10 procent av årets prisbasbelopp tas ut i avgift. 

Kom ihåg, om du hyr ut utan tillstånd  av föreningen betraktas det som en olovlig uthyrning, vilket utgör utgör en förverkandegrund enligt bostadsrättsföreningens stadgar.