Sköta om lägenheten

Det finns en del saker som du behöver göra för att allt ska fungera smidigt i ditt boende. Här kan du läsa mer om vilket ansvar du har när det gäller skötseln i din lägenhet, samt tips på hur du går tillväga.

Vad är mitt ansvar?

Som bostadsrättshavare har du ett delat ansvar för underhållet mellan dig och föreningen. Lite förenklat kan man säga att du själv ansvarar för det inre i din lägenhet medan föreningen ansvarar för allt utanför. En rekommendation är att läsa stadgarna § 31 och § 32. Här kan du läsa om hur ansvaret är uppdelat. Till exempel framgår det att såväl köksblandare, persiennier som låset till lägenheten ligger på ditt ansvar. 

Vid större skador i lägenheten som beror på vattenskada eller brand (som vanligtvis blir försäkringsärenden) kan det däremot bli så att föreningen blir skyldig att återställa delar i en lägenhet som vanligtsvis ligger på bostadsrättshavaren (detta är under vissa förutsättningar och beroende på skadeorsaken).

Här hittar du våra stadgar.

Se en film som handlar om att bo i bostadsrätt.

Kan jag lösa problemet på egen hand?

Många fel kan du som boende lösa på egen hand och vi har en mängd hjälpsamma skötseltips som du är välkommen att ta del av: