På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Containrar och återvinning

Visste du att det är lag på att sopsortera? Inom Brf Odlaren tänker vi på miljön och föreningen gör så mycket vi kan för att göra sopsorteringen så smidig som möjligt för medlemmarna. Den första helgfria måndagen varannan månad finns även en container för större avfall på plats utanför grinden till Bodekullsgången 21 A.

Containrar

Under den första helgfria måndagen varannan månad finns en container för grovsopor samt bur för elavfall på plats utanför grinden till Bodekullsgången 21 A. Här kan du slänga exempelvis kasserade möbler. 

I containern får INTE slänga exempelvis farligt avfall, elektronik, hushållspopr eller större mängd schaktmassor. Inte heller bidäck, kylmöbler och vivaror. 

Container för grovsopor och el-container 2021:

4/1
1/3
3/5
5/7
6/9
1/11

Container för el-deponi (tv-apparater och andra hushållsapparater) finns på plats samtidigt som containern (utanför grinden till Bodekullsgången 21 A).

Återvinning

Här nedanför finns en guide för hur man sorterar de sopor som ska kastas i sopnedkasten och det som kan slängas i våra miljöhus. Ytterligare information finner du i Ragnsells källsorteringsguide

Det är viktigt att vi alla sorterar rätt eftersom föreningen annars drabbas av straffavgifter, vilket i förlängningen kan leda till höjda månadsavgifter för oss boende.

Restavfall (sopnedkast i trapphuset)
Här slängs kattsand och andra hushållssopor som ej kan sopsorteras, väl förslutna i exempelvis en plastpåse.

Kartong och wellpapp
Rengjorda och torra förpackningar samt wellpapp. Exempelvis juice- och pizzakartonger, papperspåsar, toarullar och omslagspapper.

Tidningar
Dags- och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder- och
telekataloger. Tänk på att inte slänga tidningarna i en plastpåse då detta förstör pappersmassan.

Metallförpackningar
Rengjorda och torra förpackningar av plåt och aluminium, exempelvis
konservburkar, aluminiumformar och värmeljushållare (peta bort den lilla metallbiten där veken sitter fast).
Grytor och stekpannor ska INTE slängas här utan slängs bland restavfallet, eller i containern om det inte får plats i sopnedkastet.

Plast
Endast rena och torra förpackningar och mjukplast, t.ex. dunkar, flaskor och plastpåsar. Plastmöbler och plastleksaker ska INTE slängas här utan slängs bland restavfallet, eller i containern om det inte får plats i sopnedkastet.

Glasförpackningar - färgade
Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Porslin ska INTE slängas här utan räknas som restavfall.

Glasförpackningar - ofrärgade
Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Porslin ska INTE slängas här utan räknas som restavfall.

Småbatterier
Lösa batterier, knappceller, leksaks- och apparatbatterier.

Ljuskällor
Alla former av glödlampor och lysrör.

Vitvaror
Spisar, spishällar, ugnar, spisfläktar och diskmaskiner och andra vitvaror slängs på
en återvinningscentral eller så kan du kontakta förvaltningen som kan anordna hämtning. Du får efter kontakt med styrelsen då ett nummer som ska skrivas på vitvaran samt en bestämd plats att ställa den på så att den kan hämtas.

Elektronik
Produkter med sladd och batteri. Slängs på en återvinningscentral eller i den container som kommer två gånger per år. OBS, får ej slängas i containern för grovsopor.

Farligt avfall
Exempelvis kemikalier, lösningsmedel, lim, färgrester, oljefilter och bilbatterier.
Slängs på en återvinningscentral. OBS får ej slängas i containern för grovsopor.

Medicin
Lämnas till Apoteket.