Andrahandsuthyrning

Här nedan finns matnyttig information om hur andrahandsuthyrning går till. Vill ni veta mer så tveka inte att kontakta förvaltningen med era frågor.

Ansökan
Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand behöver du lämna in en skritftlig ansökan till föreningen. Fyll i blanketten "Ansökan om tillstånd för uthyrning i andrahand" som finns här, mejla ansökan som pdf-fil till förvaltaren. En komplett ansökan har handläggningstid på upp till en månad. 

Avgift
Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsuthyrning, vilken är 10 % av prisbasbeloppet per år. Avgiften debiteras månadsvis.

Vad är en andrahandsupplåtelse?
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du självständigt använder din lägenhet. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen, även om du inte tar betalt av den som använder lägenheten.

Måste jag ha föreningens tillstånd?
Om du vill hyra eller låna ut din lägenhet ska du ansöka om föreningens godkännande. Du ska ange vilken tidsperiod ansökan avser, varför du vill hyra ut samt namn och personnummer på den ska bo i lägenheten. Underlag på skäl ska även bifogas. 

Kan jag överklaga beslut?
Om din ansökan får avslag, kan du överklaga beslutet till hyresnämnden. 

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd?
Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan föreningens tillstånd riskerar du enligt stadgarna att förverka din nyttjanderätt. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.