Ytterdörrar och porttelefon

Brf Havsskatten har sedan mars 2019 bytt ut samtliga ytterdörrar och i samband med detta infört nytt porttelefonisystem där "taggar" ska ersätta gamla kodlåssystem och på sikt även nycklar.

För att lägga till namn och telefonnummer eller ändring av detsamma i porttelefonisystemet så är det HSB Mölndal man ska vända sig till. För mer information om hur nya porttelefonisystemet fungerar, se följande manual: