Underhåll och renovering

Som bostadsrättsinnehavare är Du skyldig att hålla lägenhetens inre i ett gott skick. Det innebär att Du på egen bekostnad ska underhålla och reparera när det behövs.

Underhållsansvaret omfattar lägenhetens inre med tillhörande utrymmen. Till lägenhetens inre räknas bl.a. rummens väggar, golv, tak samt inredning i kök och badrum. Om du missköter ditt underhåll av lägenheten och därigenom orsakar skador någon annanstans i huset, t.ex. en grannlägenhet, kan du bli skyldig att ersätta kostnaderna för reparationen. Detsamma gäller om du på annat sätt är vårdslös och orsakar skador.

Vartannat år gör vi en så kallad Tillsyn. Det är en okulär kontorll av lägenheten där vi nedast upplyser om synliga brister i lägenheten. Expempel på saker vi tittar på är brandvarnare, ventilationsdon, kontakter och brunnarna i badrummet. Om det är något som vi anser behöver åtgärdas får du ett upplysningsbrev från Styrelsen.

I din bostadsrättsförening finns en fond för inre underhåll. du har rätt att använda din lägenhets del av fonden för att bekosta det inre underhåll som du svarar för.

Du har rätt att göra mindre förändringar i lägenheten, t.ex. byta dörrar eller installera tvättmaskin. Vill du göra en väsentlig förändring i lägenheten, t.ex. ta bort väggar, badrum, kök eller på annat sätt ändra i lägenhetens planlösning, måste du begära tillstånd från styrelsen.

Nedan hittar du blanketten för tillstånd om ändring i lägenhet, fyll i och lämna i brevlådan till expeditionen: