El

Vår leverantör är Luleå Energi. Elen läses av en gång i kvartalet och du betalar bara för den ström du förbrukar.

Det går att följa din egen elförbrukning genom att själv läsa av elmätaren. Elmätaren för din lägenhet finns i elmätarskåpet dit din lägenhetsnyckel passar.

För att få tips och råd om din förbrukning och sparåtgärder, gå in på Luleå Energis hemsida:
http://www.luleaenergi.se
Gå sedan in på "kundservice" och "spara energi".