Störningar

Det finns olika typer av störning. Det kan vara hög musik eller renoveringsarbeten sent på kvällen eller tidigt på morgonen.

I våra stadgar står det:

"När bostadsrättsinnehavaren använder lägenheten skall han/hon se till att dom som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att det inte skäligen bör tålas."

Vi vill uppmana alla att respektera tiden som gäller för husfrid i fastigheten; efter kl 22:00 och före kl 08:00.

Läs mer om störningar i brf Mjölkudden i länken nedan.
Du kan också ladda ner HSBs störningslista: