Renovering/underhåll

Renovering

Om du tänker renovera eller bygga om din lägenhet eller göra vissa förändringar måste du har styrelsens godkännande. Om du utan styrelsens godkännande har gjort förändringar i lägenheten kan du bli tvungen att återställa lägenheten i ursprungligt skick. Är det dessutom så att dina förändringar har orsakat skador blir du ersättningsskyldig. För att vara säker att alla förändringar i lägenheten blir rätt är därför rådet att innan förändringsarbetet börjar kontakta styrelsen!

 

Underhåll

En väl underhållen lägenhet bibehåller ett högt värde, vilket du som bostadsrättsinnehavare har glädje av vid en eventuell försäljning. En del av den avgift som du betalar in till bostadsrättsföreningen i form av hyror, avsätts till den inre reparationsfonden som finns till varje lägenhet. Hur stor den fonden är framgår av hyresavin. Vill du ta ut pengar ur fonden för underhåll av lägenheten kontaktar du styrelsen.