Husdjur

Många familjer har husdjur. Katter och hundar är familjemedlemmar som skänker glädje och sällskap. Som husdjursägare har du ansvar för ditt djur och skyldighet att följa de ordningsregler som gäller.

Miljöbalken säger att husdjur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Lagen om tillsyn av hundar och katter säger att hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som krävs för att dom inte ska orsaka skador och olägenheter. Det sägs också att hundar som visar belägenhet att bita människor eller hemdjur ej må vara lös utomhus. I övrigt, se Luleå kommuns hemsida om "Hund och katt i Luleå".

Brf Mjölkuddens regler säger dessutom

  • att det kan vara störande med en skällande hund som lämnas ensam hemma.
  • att vid rastning plocka upp avfallet och väl inslaget lägga detta i soporna.
  • att rastning inte får förekomma på balkonger, vid entréer, gräsmattor, i sandlådor eller andra lekutrymmen i föreningen.
  • att man ska undvika att "gula fläckar" uppstår vintertid inne på området.
  • att det pga allergiriskerna inte är tillåtet att medföra husdjur vid vistelse i våra gemensamma utrymmen.
  • att för innehav av reptiler i lägenheterna krävs särskilt tillstånd av styrelsen.