Stämmoinformation

Årsstämma hålls en gång per år och i regel någon gång under perioden april-maj. Där redovisas föreningens verksamhet, ekonomi m.m. Årsredovisningen och kallelsen skickas ut till alla medlemmar i Brf Mjölkudden.

Varje år väljs/omväljs tre nya styrelseledamöter.