Valberedning

Valberedningen 2023

Louise Häggström

 

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Valberedningens uppgift är att finna lämpliga kandidater till styrelseuppdrag inom bostadsrättsföreningens styrelse.

Inga förkunskaper krävs men du som förtroendevald ska vilja påverka medlemmarnas boendesituation

såväl som boendekostnad.

 

Valberedningens förhoppning är att samtliga boende någon gång under sin boendetid i bostadsrättsföreningen

vill arbeta som förtroendevald.

Ersättning för detta förtroendeuppdrag i styrelsen utbetalas som arvode enligt årsmötesbeslut.

 

Har du frågor, synpunkter eller förslag kontakta gärna valberedningen!