Problem med bokningar eller lokalerna?

Om ni får problem med bokningar så kanske information nedan kan hjälpa.

Vid problem som inte beskrivs nedan, kontakta:
Tomas Frankkila
Tel: 070-591 91 62
E-post: tomas.frankkila@yahoo.se

Prova använda terminalen utanför tvättstugan

Ibland verkar det hända att det inte går att boka via app:en i telefonen eller på webben. Vid tidigare tillfällen då detta har inträffast så har det ändå gått att använda terminalen utanför tvättstugan.

Ny pin-kod?

Det finns flera anledningar till varför man behöver en ny pin-kod eller vill byta pin-kod. Ibland så sviker minnet och man glömmer bort sin pin-kod. Ibland försvinner även pappret där pin-koden fanns. Eller så vill man byta kod vid flytt så att den föregående ägaren inte kan komma in och boka lokaler.

Kontakta HSB så får de skapa en ny pin-kod.

Glömt något i lokalen?

Kontakta någon i styrelsen.

Saknad eller felaktig information på webbsidorna?

Kontakta web-redaktören. Använd gärna förslagslådan.