Om Vesslan

På de här sidorna hittar föreningens medlemmar nyttig information om föreningen till exempel om styrelsen och mötesprotokoll från föreningsstämmor.
Husen sedda från korsningen Kungsgatan-Skeppsbrogatan

Om ni saknar någon information eller har idéer om hur man kan förbättra våra web-sidor så skicka gärna in ett förslag via förslagslådan.