A till Ö register

På den här sidan hittar ni ett register med nyttig information respektive länkar till sidor där mer information finns.

Detta är en initial lista som kommer utökas eftersom.

Om det finns skillnader mellan vad som sägs eller refereras nedan och vad som definieras i stadgarna så är det stadgarna som gäller.

Om ni saknar någonting, upptäcker något som är fel eller om ni tycker att något är oklart så skicka gärna in ett förslag, se förslagslådan.

A

Anslagstavlor: En anslagstavla finns i varje trappuppgång. Den är avsedd för både bostadsrättsinnehavare och styrelse att anslå information på.

Ansvar, bostadsrättsinnehavare: Se stadgarna paragraf 31.

Ansvar, föreningen: Se stadgarna paragraf 32.

Avfallshantering, sopor: Se källsortering.

B

Balkong, grillning: Se även brandskyddsplanen.

Balkong, inglasning

Bastu och relax

Brandskydd

Brandvarnare: Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att brandvarnaren i lägenheten fungerar, se stadgarna paragraf 31.

Bredband 

C

Cykelförråd och parkering utomhus

D

Dörrar: Se lägenhetsdörrar nedan.

E

Elbilsplatser: 26 parkeringsplatser i nedre garaget är försedda med eluttag som kan användas för att ladda elbilar eller laddhybridbilar. Dessa platser går att hyra på samma sätt som andra parkeringsplatser, se garage. Dessa garageplatser har en något högre månadshyra. Brukaren betalar också för förbrukad elenergi.

Elcyklar, elscootrar, elrullstolar och liknande: Se laddning av elcyklar, elscootrar, elrullstolar och liknande nedan.

F

Föreningsstämmor, protokoll

Förråd

Försäkring, bostadsrättstillägg: Normalt behöver en bostadsrättsinnehavare ha ett bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring. Föreningen har dock tecknat ett gruppavtal för detta och ni behöver alltså inte teckna bostadsrättstillägg själva.

Förslagslåda 

G

Garage

Garage, fjärrkontroller

Garage, regler för hyra

Grillning: På grund av brandrisk får ej kolgrillar användas på balkongerna, se även Branskyddsplanen.

Grillplats

Gästparkering: Vi har inga gästparkeringar. Besökande hänvisas till kommunens parkeringar.

H

Hemförsäkring: Alla bör ha en hemförsäkring, se mer om bostadsrättstilläg nedan.

Hemförsäkring, bostadsrättstillägg: Normalt bör försäkringstagaren även ha ett så kallat bostadsrättstillägg. Detta behövs dock inte i vår förening eftersom vi har tecknat ett gemensamt avtal om detta för alla föreningens medlemmar.

Hobbyrum

Höststädning: Se städning av gemensamma utrymmen.

I

 

Inglasning balkonger: Se balkong, inglasning.

Internet 

J

Kommer snart...

K

Kabel-TV: Se TV.

Källarförråd

Källsortering, se även kommunens sida för avfallshantering.

L

Laddning av elcyklar, elscootrar, elrullstolar och liknande: På grund av brandrisken får laddning av elcyklar, elscootrar, elrullstolar och liknande bara ske i stängda utrymmen, dvs i garage, cykelförråd och egna lägenheter. Detta är för att brand inte ska kunna spridas så lätt till trapphus.

Lägenhetsdörrar: Våra nya dörrar är fina, tysta och säkra. Några medlemmar har meddelat att dörrarna kan vara svåra att stänga eller öppna. Leverantören meddelar att detta ofta beror på att grus eller mindre stenar fastnat i eller under gummilisten i tröskeln. Därför kan det vara bra att kontrollera gummilisten om ni upplever samma problem. Om problemet kvarstår så bör ni skicka in en felanmälan, se menyraden ovan.

M

Markiser

Morgontidningar: Se entréer.

Motorcykelparkering: Kommer snart...

N

Nyckelbricka för bokning ("tagg"): Nyckelbrickan som används för att boka lokaler ska lämnas i lägenheten eller lämnas tillbaka till HSB vid flytt.

Nycklar: Till varje lägenhet medföljer 3 nycklar. Alla nycklar ska följa med lägenheten vid flytt.

O

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK): Genomförs vart 3:e år. Senast gjord 2020

Ordningsregler: Kommer snart...

P

Parkeringar

Parkeringstillstånd: Se parkeringar.

Porttelefoner

Postfack vid entréerna

Presentation av husen

Q

Varför är det så ont om Q?

R

Kommer snart...

S

Samlingslokal

Soprum

Sopsortering: Se källsortering.

Stadgar

Styrelsen

Styrelsens arbetssätt och årsplan

Styrelsen, information från möten

Städning av gemensamma utrymmen:  Föreningen anlitar företag för att städa garaget (typiskt 2-3 gånger per år) och andra gemensamma utrymmen enligt fastställd plan.

Städning av gården: Vi anordnar gemensam städning av gården på våren och hösten i mån av behov. Föreningens medlemmar uppmanas delta i dessa aktiviteter i den mån möjlighet och förmåga finns.

T

Telefoni 

Tillfälligt parkeringstillstånd: Se parkeringar.

TV 

Tvättstugan

U

Uthyrningsrum

Utvändig miljö

V

 Vårstädning: Se städning av gemensamma utrymmen.

W

Webben

WiFi

X

Kommer snart...

Y

Kommer snart...

Z

Kommer snart...

Å

Återvinning: Kommer snart...

Ä

Kommer snart...

Ö

Övernattningslägenhet: Se uthyrningsrum.

Övernattningsrum: Se uthyrningsrum.