Onsdag
3
juni 2020

Föreningsstämma 2020

Styrelsen hälsar alla välkomna till föreningsstämma.

Samlingslokalen
Kungsgatan 28
Luleå
3 juni 2020
19:00 - 20:00

Dagordningen och årsredovisningen har skickats ut på papper till alla.

På grund av den pågående Corona-pandemin, och på HSB's rekommendation, har vi valt att lägga stämman senare än normalt. En bostadsrättsförening ska dock enligt lagen om ekonomiska föreningar hålla föreningsstämman inom sex månader från räkenskapsårets utgång, bland annat för att fastställa årsredovisningen. Att inte upprätta årsredovisningen i tid är också ett bokföringsbrott som styrelsen kan åtalas för, vilket vi naturligtvis måste undvika.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och HSBs rekommendationer för att minimera smittorisken vid föreningsstämmor. Detta innebär till exempel att:

  • Vi försöker hålla stämman så kort som möjligt.
  • Lokalen kommer att städas både före och efter stämman.
  • Vi kommer att sprida ut stolarna i lokalen.

Se även kallelsen som skickats ut i pappersform och informationsbladet nedan.

Vi vill också komma med följande uppmaningar:

  • I hushåll med flera personer är det lämpligt att bara en deltar för att minska antalet deltagare.
  • Om du/ni är förkylda eller har symptom så bör ni stanna hemma och iställe använda er av ett ombud med fullmakt. En mall för fullmakten har bifogats kallelsen som skickats ut i pappersform.

Valberedningens förslag har också bifogats kallelsen som skickades ut i pappersform.