Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

”Mormors poäng gav mig en lägenhet”

Emilia Robins fick en HSB-lägenhet i Hammarby Sjöstad i Stockholm med hjälp av sin mormors bosparpoäng. Att kunna överlåta sina poäng är en av flera fördelar med att bospara.

– Vi fick veta att man kan överlåta sitt bosparande inom familjen och satte i gång processen för två år sedan. Att sedan överlåta mormors bosparande till mig var enkelt och gick fort.*

Hur gick det till när du fick din lägenhet?

– Det var cirka ett år senare. Jag hade sökt många lägenheter i samma fastighet, men inte fått någon av dem. Till en början fick jag inte den här trean heller, men efter en vecka ringde HSB upp och sa att jag stod först i tur. Jag är väldigt tacksam för att det gick att göra så här, och för att min mormor ville hjälpa mig. Jag hade aldrig fått tag i en liknande lägenhet utan hennes poäng.

Bosparar du själv nu?

– Absolut, att bospara lite varje månad gynnar dig verkligen i längden. Jag kommer även att bospara till mina framtida barn från den dagen de föds. Det är bara att sätta i gång så tidigt som möjligt; fem poäng i månaden blir många poäng under 20 år.

Fem smarta fördelar med bosparandet

HSBs bosparande rymmer flera smarta fördelar – här är fem stycken som du kanske inte hade koll på!

1) Bosparandet kan överlåtas*

Du kan, precis som Emilias mormor, överlåta ditt bosparande till make, maka, sambo, registrerad partner, förälder, barn, syskon, barnbarn eller makes/makas/sambos/registrerad partners barn. Du kan även göra en överlåtelse genom bodelning, arv eller testamente. Bosparpoäng kan överlåtas till en eller flera familjemedlemmar, men de kan inte överlåtas från ett omyndigt barn.

2) Bospar ger förmåner

För att bospara i HSB behöver du vara HSB-medlem. Som medlem har du en rad förmåner, bland annat juridisk rådgivning i boendefrågor och rabatterade medlemspriser på produkter och tjänster kopplade till boende.

3) Bospar ger rätt att påverka

HSB är en organisation som ägs av medlemmarna gemensamt. Som HSB-medlem kan du komma med ett smart förslag till din bostadsrättsförening eller till din regionala HSB-förening. Är förslaget av nationell karaktär kan HSB-föreningen därefter lägga fram det till HSBs riksförbund, och på så sätt får hela HSB glädje av ditt förslag om det beslutas på förbundsstämman. Riksförbundet för även medlemmarnas talan i större frågor som rör många, som bostadspolitik.

4) Hyres- och bostadsrätter

HSB Bospar omfattar både hyresrätter och nybyggda bostadsrätter i hela Sverige. Och när du har använt dina bosparpoäng till en hyresrätt så kan du – så länge du har kvar ditt poänggrundande kapital – även använda poängen till en nybyggd bostadsrätt, eller tvärtom. Det är det som kallas ”dubbla förturer”. 

5) Pengarna är inte låsta

Du bosparar troligen för att du eller dina barn ska ha större chans till ett bra boende i framtiden. Men ändras planerna, fungerar ditt bosparande även som ett vanligt sparande – du kan ta ut dina pengar när du vill och använda dem till vad du vill. När pengar tas ut försvinner dock en poäng per påbörjad uttagen hundralapp.