Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Renovera i sommar? Här är 10 tips när du ska anlita hantverkare

Hantverkartjänster toppar ofta Konsumentverkets listor över inkomna klagomål. En grundlig undersökning av hantverkaren du tänkt anlita kan spara både tid och pengar om problem skulle uppstå. Här ger Viktoria Fredholm på Konsumentverket sina tips.
Två händer håller i elkablar.

1. Gör research kring hantverkaren
Skulder, behörighet och försäkring är något du bör undersöka innan du anlitar hantverkaren. Vid en konkurs finns risk att tvister förblir olösta. Via Kronofogden och Skatteverket kan du kontrollera om hantverkaren har skulder. Längre fram i den här texten framgår också hur du kollar upp behörighet och försäkring.

2. Leta referenser
Undersök referenser och kolla upp hantverkarens tidigare arbete och omdömen från andra kunder. Detta ger dig en bättre uppfattning om kompetens och pålitlighet.

3. Jämför offerter
Om du hittat en hantverkare som du vill anlita är det en god idé att be om en offert först. Precisera vad renoveringen handlar om och vilket arbete som ska utföras. Jämför sedan med offerter från andra hantverkare. Kom ihåg att priset inte bör vara den enda faktorn, utan hantverkaren bör också ha kunskap om det du vill få utfört. Företaget bör informera om huruvida en avgift tas för offerten. Som konsument ska man inte förutsätta att företag gör det gratis, så fråga vad som gäller.

4. Löpande eller fast pris?

Undersök om fast eller löpande pris gäller. Fast pris är fast; då har man godkänt det. Har man godkänt löpande räkning är det timkostnad. Ibland får man ett ungefärligt pris på vad arbetet kommer att kosta. Det slutliga priset ska inte överskrida det ungefärliga priset med mer än 15 procent.

5. Sätt en tidplan
Diskutera tidsramen för arbetet och säkerställ att hantverkaren kan uppfylla dina önskemål. I vissa fall kan man avtala om vite ifall tidplanen inte hålls.

6. Glöm inte ROT-avdraget
ROT-avdraget är en avtalsfråga, alltså något man kommer överens om innan och går inte att kräva i efterhand. Hantverkaren ska veta vilka arbeten som ger rätt till avdraget. Som konsument kan man själv kolla med Skatteverket hur mycket man använt och vad man har rätt till.

7. Rätt behörighet och certifiering
Fråga i första hand om företaget har behörighet att utföra det tänkta arbetet. På elsäkerhetsverkets webbplats kan du söka om företaget har behörighet för elinstallationer.

8. Betala helst inte i förväg
Rekommendation är att inte betala innan arbetet är slutfört. Man kan komma överens om att betala för material i ett skede och för tjänsten när den är slutförd och korrekt utförd, men det kan se olika ut. Stäm av med företaget innan offert eller kostnadsförslag godkänns.

9. Försäkring
För att ta reda på om företaget har ansvarsförsäkring måste man fråga hantverkaren. Det är inte en offentlig uppgift.

10. Skriv avtal
Ett skriftligt avtal är alltid att rekommendera när du anlitar en hantverkare – då blir det lättare att nå en överenskommelse om du inte skulle vara nöjd med arbetet. På nätet finns flera avtalsmallar som du kan utgå från, bland annat Konsumentverkets ”Hantverkarformuläret”. För att undvika en situation där ord står mot ord är det bäst att kommunicera skriftligen. Få ner allt på papper!

Huvudentreprenad eller delad?

När du anlitar en hantverkare kan det göras på två olika sätt, huvudentreprenad eller delad entreprenad. Huvudentreprenad innebär att hantverkaren ansvarar för hela uppdraget och vid behov tar in underentreprenörer, exempelvis för elinstallation.

Vid delad entreprenad väljer du själv ut hantverkare för olika delar av bygget. Planerar du att utföra delar av renoveringen själv innebär det att ansvaret fördelas mellan de olika områdena för bygget.

Behöver du juridisk rådgivning?

Välkommen att kontakta HSBs jurister som har stor erfarenhet i frågor som rör boende.