Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Rutiner vid felanmälan med anledning av covid-19

18 mars 2020 Upplands Boservice har uppdaterade rutiner kring hur de hanterar felanmälan som rör bostäder, alltså arbeten inne i kunds lägenhet.
  1. Har du symtom som snuva, hosta eller feber tas felanmälan enbart emot gällande bostad om det är akut. Akuta fel kan vara vattenläckor, strömförsörjning och avloppsstopp med risk för översvämning etc. Akut felanmälan ska göras via telefon och ni behöver informera om att det finns personer med symtom i lägenheten.
  2. Är ni friska går det bra att göra felanmälningar som inte är akuta. Uppstår symtom hos boende efter att ni gjort felanmälan så måste ni kontakta Upplands Boservice igen för att avboka besöket.
  3. Upplands Boservice tar alltid kontakt via telefon i samband med arbete i lägenhet för att stämma av att inga symtom finns.