Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Östergötlands föreningsstämma framflyttad

20 mars 2020 HSB Östergötlands planerade föreningsstämma som skulle hållits den 2 april i Ryttargårdskyrkan flyttas framåt i tiden. Vi följer utvecklingen av coronasmittan och återkommer med nytt datum i ett lugnare skede. Du som anmält dig till föreningsstämman kommer att få ytterligare information om att denna är framflyttad.