Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Sydosts första digitala årsstämma

16 juni 2020 Under lördagen den 13 juni genomfördes en historisk stämma för HSB Sydost – den första digitala stämman. Årsstämman hölls via det digitala mötessystemet Easymeet med cirka 35 deltagare från runt om i Sydost. Nytt för i år var även möjligheten att poströsta, där totalt 39 stycken fullmäktige valde att förtidsrösta via poströstningen.

HSB Sydosts styrelseordförande Sebastian Lindroth öppnade stämman med att beröra den rådande situationen vi som regionförening befinner oss i till följd av coronapandemin och omställningen som alla inom HSB, anställda så väl som bostadsrättsföreningar, har fått göra. 

Peter Vretlund från Regionråd Kalmar var stämmoordförande och ledde deltagande fullmäktige genom dagordningen. Aster Boberg var protokollförare och Anders Högelius agerade tekniskt stöd för presidiet. Fullmäktige fastställde årsredovisningen samt beviljade styrelseledamöterna och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Stämman gick på valberedningens förslag gällande samtliga beslutspunkter.

Christoffer Stenström lämnade därmed HSB Sydosts styrelse, medan Sebastian Lindroth och Anders Carming omvaldes. Per-Ola Mattsson nyvaldes som styrelseledamot med en mandattid på två år.

Sebastian Lindroth avslutade stämman med att hylla flexibiliteten, anpassningsförmågan och det engagemang som har visat sig bland HSB Sydosts bostadsrättsföreningar och anställda i denna utmanande tid. 

Vd Mårten Lindberg och styrelseordförande Sebastian Lindroth är nöjda med stämmans genomförande och ser det som en värdefull erfarenhet.

– Vi tycker att vår första digitala stämma någonsin kändes bra och gick bra, trots lite strul med tekniken. Vi vill tacka alla som poströstade eller medverkade digital för ert engagemang och alla i HSB Sydost som arbetat hårt för att få till en digital stämma! Vi hoppas att vi kan dra lärdomar av detta första tillfälle med digitalstämma och använda oss erfarenheterna och digitala möjligheter vid framtida stämmor, men hoppas att vi kan genomföra nästa stämma fysiskt tillsammans.