Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Information med anledning av coronaviruset covid-19

20 mars 2020 Folkhälsomyndigheten bedömer nu att risken för spridning av coronaviruset covid-19 är mycket hög. HSB Mölndal följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för medlemmar, kunder och medarbetare vidtagit vissa försiktighetsåtgärder.

Vissa förändringar i HSB Mölndals verksamhet

  • Vi har stängt kontoret för besökare tills vidare, men verksamheten bedrivs ändå. På kontoret rör sig många människor och genom att minska antalet fysiska möten vill vi begränsa smittspridningen, förhindra att personer ur riskgrupperna smittas och på sikt bidra till att minska trycket på vården. Om du vill kontakta oss går det bra att nå oss via telefon eller mejl. 
  • Vi har ställt in samtliga evenemang och utbildningar tills vidare. Vi återkommer med information om hur vi hanterar vår egen stämma som är planerad till den 19 maj. 
  • Vi kommer enbart att te emot akuta felanmälningar tills vidare. Akuta felanmälningar är till exempel vattenläckor, strömbortfall i hela lägenheten eller avloppsstopp med risk för översvämning. 

Om du har frågor

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss. Du når kundservice på 031-776 84 00 eller info.molndal@hsb.se. 

Önskar du juridisk rådgivning? Du som är förtroendevald i en bostadsrättsförening kan kontakta våra jurister. 

Vi arbetar för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt under denna period och att detta ska påverka dig så lite som möjligt. Vi tar vidare beslut utifrån myndigheternas rekommendationer och uppdaterar informationen här och på Mitt HSB kontinuerligt.