Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Uppsalas föreningsstämma 2020

17 juni 2020 HSB Uppsalas föreningsstämma 2020 genomfördes på distans genom digital poströstning. Stämman var öppen för omröstning mellan 1 och 8 juni.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för HSB Uppsala samt resultat- och balansräkning för koncernen. Styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Lena Rönnberg omvaldes till styrelsens ordförande och Anna Ahlin, Gunnar Hallemark, Johanna Norberg Hägglund samt Daniel Callbo omvaldes som styrelseledamöter.

Valberedningens ledamot Agneta Gille omvaldes och utsågs till ordförande.

Stämmoprotokoll finns att läsa här.