Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

"-Vi sparar 800 000 kr/år"

24 september 2020 HSB brf Biologigränd i Umeå har under många år arbetat aktivt med energibesparingsåtgärder, vilket har sänkt energiförbrukningen i föreningen med över 1 000 000 kW/h per år. Vi vill ligga i framkant och minska vår klimatpåverkan samtidigt som vi kan sänka våra kostnader, berättar Bertil Sawert, ordförande och Per Sörlén, vicevärd i föreningen.

Ett stort fokus på hållbarhetoch miljö har under lång tid präglat arbetet för styrelsen i HSB brf Biologigränd i Umeå.

– För många år sedan skrev vi tillsammans med många andra HSB-föreningar på ett klimatavtal med HSB där målsättningen var att minska vårt klimatavtryck. Redan då gjorde vi en rad olika miljö- och energibesparingsåtgärder, såsom miljökvarnar för organiska avfall, byte till lågenergilampor och vi har använt grönare el från vårt delägda vindkraftverk, berättar Bertil Sawert, ordförande i föreningen.

Föreningen hade större ambitioner och visste att det fanns många andra åtgärder som kunde hjälpa att minska kostnaderna i föreningen.

– Föreningen hade jobbat aktivt med underhållet i många år och behövde då göra något åt värmesystemen och klimatskalet. Vi tog hjälp av HSB för att identifiera och kartlägga vilka åtgärder som skulle göra störst skillnad både på kort och lång sikt, berättar Per Sörlén, vicevärd i föreningen.

Efter en energigenomgång med besiktning av fastigheterna och dess energisystem fick styrelsen förslag på kostnads- och energieffektiva åtgärder där besparingspotentialen sattes i relation till investeringskostnaden.

– Just då, alltså år 2012 blev det att vi bytte ut och moderniserade båda fjärrvärmecentralerna och styrsystem, fortsätter Bertil.

Inte så långt efter det ville styrelsen ta ett nytt grepp om energiförbrukningen.

– Vi ville ta reda på vilka ytterligare energibesparingar som vi kunde genomföra. En ny energigenomgång år 2015 resulterade i ny anläggning med värmepumpar med frånluftsåtervinning samt en översyn av ventilationen och uppvärmningen i parkeringsgaraget. Det sparadeinte bara energi utan förbättrade även inomhusmiljön och minskade fukten nere i garaget, fortsätter Per.

Helhetsintrycket i föreningen är viktigt för styrelsen och mycket av de åtgärder som genomförts ska ha en liten inverkan på fastigheterna.

– Vi jobbar aktivt med helhetsintrycket i föreningen, både när det kommer till fastigheterna och vår utemiljö. Därför är det viktigt att ingreppen vi gör i fastigheterna är så minimala som möjligt, exempelvis att vi enbart behövde dra några få ventilationsrör på utsidan av fastigheten som också kunde täckas över, berättar Bertil.

Dessa underhålls- och investeringsåtgärder har minskat energikostnaderna med cirka 800 000 kr/år i föreningen.

– Vi har hittills sänkt energiförbrukningen med över 1 000 000 kW/h per år. Arbetet tar inte slut där, vi frågar oss vad som är hållbart och smartast just nu. Hur kan vi sänka våra kostnader och samtidigt göra gott för miljön? Läcker husen ut energi måste vi göra något åt det. Just nu diskuterar vi bland annat fönsterbyte i föreningen och att se över ventilationssystemen, fortsätter Bertil.

Att tänka långsiktigt är nyckeln när föreningar arbetar med energibesparingsåtgärder.

– Det gäller att se långsiktigt och de investeringar vi gör i dag kommer att betala igen sig på kort eller lång sikt, både för ekonomin och miljön. Fördelen är också att vi är en stor förening så det finns alltid möjlighet att testa vissa åtgärder på några hus och utvärdera hur utfallet blir. Exempelvis fick vi så bra utslag av den första värmepumpsanläggningen att vi beslutade att sätta in en till, berättar Per.

För att minska klimatpåverkan gäller det att se över helheten.

– Vi lägger stort fokus på våra fastigheter men det gäller också att möta den ökade efterfrågan och intresset för exempelvis laddstolpar och elbilar. Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för en hållbar framtid och då måste vi se över alla delar där vi kan göra skillnad. Hellre miljönär än miljonär, sammanfattar Bertil med ett leende.

På bilden: Från vänster, Bertil Sawert och Per Sörlén lägger mycket energi på att spara energi – och pengar åt föreningen.

Text: Simon Johansson Foto: Sofia Forssén

Fakta: HSB brf Biologigränd i Umeå

Föreningen har arbetat aktivt med energibesparingsåtgärder sedan 2012.

Antal lägenheter: 283 bostadsrätter och 67 hyresrätter
Antal fastigheter: 23
Byggnadsår: 1970

Så fungerar en energigenomgång

  1. HSB Norrs energiavdelning genomför en grundlig besiktning av fastigheternas energisystem och konstruktion

  2. som påverkar energibehovet. Allt dokumenteras i en överskådlig rapport som presenterar ett antal energi- och kostnadsbesparande åtgärdsförslag.

  3. HSB Norr ser till den bästa helhetslösningen och knyter ihop föreslagna åtgärder med föreningens underhållsplan.

  4. Rapporten fungerar som beslutsunderlag. Styrelsen kan känna sig trygg med att de mest energieffektiva åtgärderna genomförs utifrån de förutsättningar som finns i fastigheten.

Vill ni boka in en energigenomgång?

Kontakta Entreprenad och Energi:

Pär Johansson Teamchef Västerbotten
par.johansson@hsb.se
010-303 21 29
Pontus Johansson Teamchef Norrbotten
pontus.johansson@hsb.se
010-303 21 30