Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Amorteringskravet återinförs

01 september 2021 Bankerna hade mellan april 2020 och augusti 2021 möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett undantag från amorteringskrav med hänvisning till spridningen av coronaviruset och dess effekter på svensk ekonomi. Efter den 31 augusti 2021 gäller kravet på amortering igen.

Bankerna beslutade om undantag

Finansinspektionen gav bankerna möjlighet att bevilja amorteringsfrihet för samtliga nya och befintliga bolånetagare med hänvisning till coronakrisen. Det var upp till bankerna att besluta om ett enskilt hushåll skulle få undantag från amortering. Detta utifrån en bedömning om hushållets specifika situation och betalningsförmåga. Men det statliga kravet att bolånen måste amorteras pausades till den sista augusti 2021.

Amorteringskrav infördes 2016

Regeringen införde ett första amorteringskrav i juni 2016. Det innebar att nya bolån måste amorteras med minst två procent per år, ner till 70 procent av bostadens värde. När lånet är på mellan 50 och 70 procent av bostadens värde blir amorteringskravet minst en procent per år. I mars 2018 infördes även ett skärpt amorteringskrav. Det innebar att hushåll som har en låneskuld på över 4,5 gånger låntagarens inkomst före skatt ska amortera 1 procent ytterligare.

Linn Matic, samhällspolitisk chef på HSB Riksförbund kommenterar amorteringskraven:

– HSB har under en längre tid kritiserat amorteringskraven, främst eftersom de tillsammans med bolånetaket och bankernas höga ränta i sina kvar-att-leva-på kalkyler gjort det svårare för unga och unga familjer att hitta ett eget hem. Det är sunt att amortera, men planen för amortering bör kunna ske i en överenskommelse mellan banken och låntagare, inte som idag enligt en stelbent modell beslutad av en myndighet.